CTC Ecoheat    
Berg-, mark- och sjövärme

CTC Ecoheat den smarta värmepumpen!
Nu med intercooler - för din ekonomi.

Med intercoolern ändrar vi på traditionellt värmepumpstänkande. En ny typ av förångare som är unik för CTC Ecoheat sänker dina värmekostnader ännu mer. Med denna nya patentsökta teknik blir uteeffekterna högre och värmepumpen mer effektiv, verkningsgraden och tillförlitligheten ökar ytterligare.
Du får helt enkelt mer värmepump för pengarna!

Smart - för att CTC Ecoheat är en mycket genomtänkt värmepump. Den är komplett och använder mark, berg och sjö som värmekälla. Vill man använda uteluft som värmekälla installeras en CTC EcoAir tillsammans med ny eller befintlig panna. Även grundvatten kan vara värmekälla, då används en mellanväxlare.
Givetvis arbetar CTC Ecoheat med flytande kondensering för att uppnå optimala driftsbetingelser. Alla nödvändiga funktioner styrs från den logiskt uppbyggda panelen. Med ett fåtal knappar styr Du enkelt värmepumpen.

Jämn, skön värme
CTC Ecoheat passar för olika värmesystem, såsom en- resp. tvårörs-system för radiatorer och konvektorer samt för golvvärme. Separat värme t ex i källaren kan väljas. Värmepumpen ger via shuntautomatiken en jämn och behaglig värme.

Friskt varmvatten
CTC Ecoheat är konstruerad för att ge de bästa förutsättningar för ett legionellafritt varmvatten. Varmvattnet produceras i en 2-stegs genomströmningsväxlare, inget stillastående varmvatten. Vid de tillfällen du har behov av extra mycket varmvatten går elpatronen in som extra tillskott.

CTC EcoAir    
Uteluftvärme


CTC EcoAir är den värmepump som Du väljer när Du vill utnyttja energin i uteluften. Du kan kombinera den med din befintliga panna och ett styrsystem, CTC EcoLogic. Om du väljer en helt ny anläggning kopplar du samman med CTC EcoEl, se under rubrik Pannor.
CTC EcoAir placeras vid husväggen och kopplas samman med övrig utrustning i pannrummet. Luft/vatten-värmepumpen är många gånger att föredra. Det kan bero på klimatet, speciella markförhållanden, eller att investeringskostnaden blir betydligt lägre,
bl a för att man slipper borra.

System CTC Ecoheat    
Värmepump-system

CTC Ecoheat är ett samligsnamn för ett helt system produkter som skall hjälpa Dig att få ett behagligt inomhusklimat till rätt kostnad. Du kan t ex få en CTC Ecoheat som utnyttjar markvärmen, luften eller värmen från en sjö. Du kanske har en bra panna idag men vill utnyttja värmen i uteluften, då väljer Du en CTC EcoAir.

Värmepumpsystemet Ecoheat - möjligheternas värme!

CTC EcoPart    
Berg-, mark- och sjövärme

Avsedd för installation med befintlig panna eller elpannan CTC EcoEl.

CTC EcoPart är en värmepump som svarar för villans alla värmebehov. EcoPart är flexibel och avsedd att kopplas till befintlig eller ny panna som t ex EcoEl. Som värmekälla används berg, mark eller sjö.
CTC EcoPart levereras utan styrning då värmepumpen kan dockas mot befintlig styrning i elpannan CTC EcoEl.
I de fall EcoPart skall samköras med befintlig panna för olja/gas/el/ved eller pellets används styrutrustningen CTC EcoLogic.
I de fall man har låg takhöjd och en normalvärmepump är för hög, dockas EcoPart lämpligen till elpannan CTC EcoEl med höjd 1550mm. Produktens funktion blir då som komplettvärmepumpen CTC Ecoheat.